OCTA polise

Kas ir OCTA polise?

OCTA ir sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku vai to tiesisko lietotāju obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. OCTA ir obligāta visiem transporta līdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē.

Ko sedz OCTA?

OCTA polise sedz transporta līdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja ceļu satiksmes negadījuma rezultātā nodarītos zaudējumus trešajām personām. Tas nozīmē, ja transporta līdzekļa īpašnieks vai lietotājs izraisa ceļu satiksmes negadījumu un tādā veidā rada bojājumus un/vai kaitējumu citu personu:
 • Vienam vai vairākiem transporta līdzekļiem
 • Mantai
 • Veselībai
OCTA polise šos zaudējumus segs vainīgās personas vietā.

Kas var būt OCTA atlīdzības saņēmējs?

OCTA apdrošināšana atlīdzina gan nodarītos zaudējumus citu personu mantai, gan nodarīto kaitējumu veselībai. OCTA atlīdzību ir tiesības saņemt ceļu satiksmes negadījumā cietušā(ās) personas, tās var būt:
 • Cietušā transporta līdzekļa īpašnieks vai vadītājs
 • Transporta līdzekļa pasažieri (arī CSNg izraisījušā transp. līdzekļa pasažieri)
 • CSNg cietušā īpašuma vai mantas īpašnieki
 • Gājēji

OCTA atlīdzība par personai nodarītajiem zaudējumiem

OCTA polise sedz ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītos nemateriālos zaudējumus:
 • Ārstēšanās izdevumus
 • Pārejošu darbnespēju
 • Darbspēju zaudējumu
 • Nāvi
OCTA polise sedz ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītios nemateriālos zaudējumus, kas saistīti ar sāpēm un garīgām ciešanām:
 • Cietušās personas fizisku traumu
 • Cietušās personas sakropļojumu, invaliditāti
 • Apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāvi
 • Apgādnieka, apgādājamā vai laulātā 1.grupas invaliditāti

OCTA atlīdzība par mantai nodarītajiem zaudējumiem

OCTA polise atlīdzina zaudējumus kas nodarīti mantai ceļu satiksmes negadījuma rezultātā.  Tiek segti:
 • Transp. līdzekļa bojājumi - remonta izdevumi transp. līdzekļa atjaunošanai
 • Transp. līdzekļa bojāeja - gadījumos kad transporta līdzekļa atjaunošana nav tehniski iespējam vai nav ekonomiski pamatota. Atlīdzības apjoms tiek noteikts ņemot par pamatu transp. līdzekļa vērtību negadījuma brīdī.
 • Transp. līdzekļa evakuācija līdz īpašnieka dzīvesvietai vai remonta vietai.
 • Zaudējumi kas nodarīti ceļiem, būvēm un ēkām un citai mantai vai to pilnīga bojāēja
 • Zaudējumi kas nodarīti apkārtējai videi

Kas veic zaudējumu atlīdzināšanu?

Zaudējumus sedz Apdrošināšanas sabiedrība, kas veikusi vainīgā (CSNg izraisītāja) transp. līdzekļa īpašnieka OCTA apdrošināšanu. Ja vainīgajam nav OCTA polises, negadījuma rezultātā radušies zaudējumi tiek segti no Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) garantijas fonda.

Kas nosaka OCTA cenu?

OCTA polises cena tiek noteikta izvērtējot vairākus faktorus:
 • Transp. līdzekļa īpašnieka Bonus-Malus klase
 • Auto marka, izlaiduma gads, jauda
 • Registrācijas vieta
 • Apdrošināšanas sabiedrības cenu politika

Kur darbojas OCTA polise?

OCTA polise darbojas Eiropas ekonomikas zonā - visās Eiropas savienības dalībvalstīs, Šveicē, Norvēģijā, Īslandē un Lihtenšteinā.

Sods par piedalīšanos ceļu satiksmē bez OCTA polises

Par piedalīšanos ceļu satiksmē bez OCTA polises paredzēts administratīvais sods līdz 120EUR var tikt sodīts uzņēmuma vadītājs, kurš devis rīkojumu lietot transp. līdzekli bez OCTA apdrošināšanas. Izraisot ceļu satiksmes negadījumu bez OCTA apdrošināšanas vainīgajai pusei nāksies segt visus radušos zaudējumus no personīgiem līdzekļiem.

Mēs savos pakalpojumos lietojam sīkfailus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat sīkfailu lietošanai un mājaslapas lietošanas noteikumiem.