Bonus Malus

Kas ir Bonus Malus klase?

Bonus Malus klase ir transporta līdzekļa īpašnieka vai tiesīgā valdītāja apdrošināto risku izvērtēšanas sistēma. Bonus Malus ir viens no galvenajiem faktoriem OCTA polises cenas noteikšanā. Bonus malus klase atspoguļo apdrošināmā apdrošināsanas vēsturi.

Bonus Malus klases tiek iedalītas sekojoši:

 • No 1 līdz 5 -paaugstināta riska klases (Malus), tiek piešķirtas auto vadītājiem kuri izraisa ceļu satiksmes negadījumus. Šajās riska klasēs OCTA polise ir būtiski dārgāka.
 • 6 neitrāla bonus malus klase, tiek piešķirta automātiski iegādājoties OCTA polisi pirmo reizi.
 • No 7 līdz 17 - zema riska klase (Bonus), tiek piešķirtas autovadītājiem kuri piedalās satiksmē bez izraisītiem negadījumiem un apdrošina savus transporta līdzekļus regulāri, ne mazāk, kā 275 dienas gadā. Šajās klasēs OCTA polisēm tiek piemērotas atlaides.

Kā tiek aprēķināta Bonus Malus klase

Bonus malus (BM) klases aprēķinu veic Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB), aprēķins tiek veikts automātiski pēc LTAB izstrādātās vērtēšanas sistēmas. Par pamatu BM klases aprēķinam tiek ņemta auto īpašnieka vai tiesiskā valdītāja apdrošināšanas vēsture par pēdējiem 11 gadiem.

Ja apdrošināmajam nav attiecīgas apdrošināšanas vēstures tiek piešķirta neitrāla 6 BM sākumklase. BM klase tiek pārrēķināta katru gadu, aprēķina periods ir 12 mēneši no 31.augusta līdz 01. septembrim.

 • BM klase tiek samazināta, ja kārtējā aprēķinu periodā apdrošināmais ir izraisījis ceļu satiksmes negadījumu(us). BM klase tiek samazināta par vienu vai vairākām klasēm atkarībā no izraisīto negadījumu skaita.
 • BM klase tiek paaugstināta, ja apdrošināmais kārtējā aprēķina periodā nav izraisījis satiksmes negadījumus un ir apdrošinājis savu auto ne mazāk, kā 275 dienas. BM klase tiek paaugstināta par vienu klasi uz augšu.
 • BM klase netiek paaugstināta, ja netiek sasniegts minimālo apdrošināto dienu skaits - 275 dienas vienam transp. līdzeklim aprēķina periodā.

BM klašu iedalījums pēc transporta līdzekļa veida

Transporta līdzekļi tiek iedalīti sekojošās grupās:

 • Vieglie automobiļi kategorijās V1 – V6
 • Kravas automobiļi kategorijās K1 – K2
 • Kravas automobiļi kategorijās K3 – K6
 • Autobusi kategorijās A1 – A2
 • Autobusi kategorijās A3 – A4
 • Motocikli kategorijās M1 – M2
 • Traktortehnika kategorijās TR1 – TR2
BM klase tiek aprēķināta atsevišķi pa grupām, visiem viena īpašnieka transportlīdzekļiem attiecīgajā grupā tiek noteikta vienāda BM klase. BM klase tiek aprēķināta īpašniekiem fiziskām personām un īpašniekiem juridiskām personām.

Mēs savos pakalpojumos lietojam sīkfailus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat sīkfailu lietošanai un mājaslapas lietošanas noteikumiem.